KOGENERATORY DLA OBIEKTÓW

HOTELE - SZPITALE - SANATORIA - OŚRODKI WYPOCZYNKOWE I REHABILITACYJNE - DOMY POMOCY - PARKI WODNE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, - MARKETY I INNE

WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOŻLIWE NIEZALEŻNIE OD POGODY, PRZEZ CAŁY ROK, WG POTRZEB, GDY PADA DESZCZ, W ZIMIE I W NOCY

Duże oszczędności dzięki unikniętemu zakupowi prądu z sieci

ZWROT INWESTYCJI PONIŻEJ 2 LATA WARTO ZAINSTALOWAĆ


Kogenerator zasilany gazem wytwarza energię elektryczną do własnego zużycia w obiekcie.
Prąd wytwarzany na miejscu, z gazu jest znacznie tańszy niż kupowany z sieci, nawet o ponad połowę.
Energia z sieci wraz z dostawą, bez opłat stałych, kosztuje dla firm w granicach 120 – 150 gr/kWh (netto, marzec 2022). Kogenerator wytwarza prąd w cenie gazu, koszt to ok. 60 gr/kWh czyli 60-90 gr taniej niż prąd z sieci. Roczne oszczędność to nawet 100 tys. zł także przy niepełnym wykorzystaniu.

KOGENERACJA to jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w jednym wysokosprawnym urządzeniu. Jest to innowacyjna technologia wykorzystania gazu ziemnego prowadzona w agregatach kogeneracyjnych określanych też nazwą kogenerator. To proces, w którym powstaje prąd przy jednoczesnym ogrzewaniu. Kogenerator to mała elektrociepłownia.

Energia elektryczna z sieci jest droga, bo produkowane głównie z drogiego węgla, dodatkowo obciążona opłatami za uciążliwość środowiskową, CO2. Brak jest wykorzystania ciepła powstającego przy wytwarzaniu prądu a przesyłanie go na duże odległości powoduje stratę energii obciążającą odbiorców.

Gaz ziemny nie traci energii przy przesyle rurociągami i spalanie jest znacznie czystsze. Gaz klasyfikowany jest jako niskoemisyjny. Kogenerator wytwarza prąd i ciepło na miejscu i nie ma strat przy przesyłaniu.

kogeneracja

Najkorzystniejszymi lokalizacjami są obiekty o zapotrzebowaniu na ciepło i prąd w długim okresie czasu. W parkach wodnych, obiektach noclegowych, zwłaszcza z wyżywieniem nawet poza sezonem grzewczym występuje zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody i na energię elektryczną całą dobę.
Przy małym zużyciu prądu np. w domach jednorodzinnych kogeneracja jest nieopłacalna.

kogeneracja

Kogeneratory produkowane są w Polsce. Wykonujemy analizy techniczne i ekonomiczne. W ramach prowadzenia postępowania zajmujemy się sprawami formalnymi, projektowaniem, dostawą, instalacją i pozwoleniem na używanie kogeneratorów.

Działanie nasze poparte jest dziesięcioletnią praktyką w wykonywaniu urządzeń kogeneracyjnych i jeszcze dłuższą praktyką w instalacjach elektrycznych, grzewczych i gazowych.

JAK DZIAŁAMYW obiektach zainteresowanych kogeneracją wykonujemy bezpłatny audyt energetyczny służący określeniu opłacalności instalowania kogeneratora. Analizujemy zużycie energii na podstawie rachunków i prowadzimy działania w celu określenia szczegółowego, godzinowego zapotrzebowania na prąd w dłuższym okresie czasu tzw. profil zużycia energii. Po wcześniejszym upoważnieniu dane te są pozyskiwane od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o rejestrację w liczniku rozliczeniowym prądu.

kogeneracja

Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię elektryczną zostaje opracowana i przedstawiona symulacja efektów ekonomicznych pracy kogeneratora.

Prowadzimy stały nadzór eksploatacyjny nad sprawnością działania instalacji i serwisujemy ją.

OFERTAOferujemy kompleksowe działania prowadzące do uruchomienia kogeneratora w obiekcie. Wybór urządzenia odpowiedniej mocy dokonywany jest spośród kogeneratorów o mocach elektrycznych 16; 20; 25; 30 kW. Zapewniają one moc grzewczą w zakresie 35 do 62 kW. W miarę potrzeby mogą być zainstalowane dwa lub kilka kogeneratorów do pracy kaskadowej.

Możliwe są warunki finansowe, w których inwestor dokonuje opłaty wstępnej stanowiącej niewielką część kosztów całkowitych a dalsza spłata odbywa się okresowo z części uzyskiwanych oszczędności. Obiekt ma ciepło w cenie dotychczasowej, tak jak z kotła gazowego a prąd z kogeneratora taniej przynajmniej o 20% w stosunku do aktualnej ceny za jaką kupuje prąd z sieci. Pozostała część oszczędności w ratach spłaca inwestycję. Kogenerator jest opomiarowany licznikami gazu, ciepła i prądu. Po uzgodnionym okresie kogenerator z instalacją przechodzi nieodpłatnie na własność użytkownika (rodzaj leasingu).

kogeneracja

Nasza oferta instalacji kogeneratorów jest korzystna finansowo i nie jest obciążona rygorami wynikającymi z procedury towarzyszącej dotacjom uzyskiwanym w ramach pomocy publicznej, niemniej z takiego wsparcia też może korzystać.

Ostateczny koszt kogeneratora z instalacją jest nawet poniżej połowy kosztów urządzeń obecnie oferowanych na polskim rynku przez zagranicznych producentów.

Oszczędności dzięki kogeneratorowi – symulacja

Rozpatrywanie dla obiektów typu: noclegowy, basenowy, medyczny, przemysł spożywczy i podobne


Wszystkie poniższe wyliczenia są w cenach netto i w oparciu o podstawowe cenniki dostawców mediów ( marzec 2022) dla działalności gospodarczej. Taryfa elektryczna z grupy „C”, średnia dostawców Tauron (południe Polski) i Energa (Pomorze). Gaz ziemny od PGNiG.

Przykładowe założenia dla stanu istniejącego - prąd z sieci, ciepło z własnej kotłowni gazowej.
1) godzinowe zapotrzebowanie obiektu na ciepło wynosi 100 kWh. Ciepło jest wytwarzane z gazu w cenie 60gr/kWh czyli w ciągu godziny koszt ogrzewania to 100x0,60 = 60zł/h za gaz.

2) w ciągu godziny obiekt zużywa pond 30 kWh prądu pobieranego z sieci w cenie 135 gr/kWh

Po zainstalowaniu kogeneratora o mocy elektrycznej 30 kW obiekt będzie pobierał z sieci o 30 kW mniej energii elektrycznej.

Kogenerator zużyje w ciągu godziny 90 kWh gazu po 60 gr czyli koszt wyniesie 54 zł/h.

Energia pobranego gazu zostanie przetworzona w 31% na wytworzenie energii elektrycznej  a reszta na wytworzenie ciepła. Ciepło pochodzi z chłodzenia bloku silnika i spalin wylotowych. Ciepło zostanie wprowadzone do obiegów grzewczych obiektu. Zmniejszy to ilość gazu zużywanego przez kocioł gazowy.

- kogenerator przetworzy 31% gazu na prąd: 31% z 90 kWh = 28 kWh. Takiej ilości prądu nie będzie trzeba kupować z sieci. Uniknięty koszt zakupu to  28 kWh x 135 gr/kWh = 37 zł na godz. 

- ilość gazu przetworzona na ciepło   90kWh – 28kWh = 62 kWh. Razem kocioł i kogenerator  wytworzą tyle ciepła ile potrzebuje obiekt. ( potrzeba 100 kW: kogenerator 62 kW i kocioł resztę ).

 Koszt gazu zużytego do wytworzenia 62 kWh ciepła przez  kogenerator wyniesie  62 kWh x 60 gr = 37 zł ale o tą samą kwotę  mniej gazu zużyje kocioł.  W efekcie KOSZTY PONOSZONE NA  ZAPEWNIENIE CIEPŁA DLA OBIEKTU NIE ZMIENIĄ SIĘ a dodatkowo pobrany gaz, 28 kWh ponad ten, który obiekt zużywał wcześniej, w całości zostanie przetworzony na prąd. 

Pobierając w ciągu godziny dodatkowe 28 kWh gazu za (28 x 0,6) 16,8 zł  unika się  zakup prądu za ( 27x1,35) 37 złPrzynosi to oszczędność (37 – 16,8)  ponad 20 zł na godzinę 

PODSUMOWANIE

Pracując tylko przez pół roku, w sezonie grzewczym,  4500 godzin (rok ma 8760 godzin) wypracowane oszczędności  przekroczą 90 tys. zł.  ( 20 zł/h x 4500 h ).
Kogenerator może pracować dłużej, też w lecie  grzejąc wodę użytkową do mycia, kąpieli i do kuchni lub wodę w basenie.  Łącznie oszczędności mogą przekroczyć 100 tys. zł. 

BAZA WIEDZY
( pliki pdf. do pobrania )